Via het Warmtefonds worden goedkope leningen voor verduurzaming verstrekt aan particuliere woningeneigenaren en verenigingen van eigenaars. Aanvragers vanuit Zeeland krijgen een extra rentekorting van 1 – 1,4 %. Deze regeling loopt door tot in 2024.