Ondersteuning van Zeeuwse gemeenten bij kennisontwikkeling, pilots en projecten voor de realisatie van flexwoningen voor spoedzoekers en tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers.