Doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe busconcessie die start vanaf december 2024 en duurt tot december 2032. Uitvraag gebeurt conform uitgangspunten van de Regionale Mobiliteitsstrategie. De nieuwe vervoerder en Provincie werken in 2024 samen aan de implementatie van deze concessie.