Toelichting

O

Kwaliteit

De beheerplannen hebben vertraging opgelopen omdat deze moeten worden aangepast naar aanleiding van het stikstofdossier. Het beheerplan Manteling van Walcheren zal begin 2020 worden vastgesteld. Voor het beheerplan Kop van Schouwen moest daarnaast eerst een hydrologisch onderzoek worden gedaan in het gebied. Dit is inmiddels afgerond en is in februari 2020 besproken met de eigenaren/betrokkenen in het gebied.