Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit betreft de zogenaamde SiSa-bijlage. (SiSa: Single information - Single audit). In deze SiSa-bijlage moet - volgens een door het Rijk voorgeschreven model - de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen worden opgenomen.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 6 maart 2020
IenW E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen Provincies Totale besteding (jaar T) ten laste van het Rijk Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) ten laste van het Rijk Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018))
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E12 / 01 Indicatornummer: E12 / 03 Indicatornummer: E12 / 04
€ 532.924 € 532.924 € 133.231
Projectnaam / nummer Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) Totale omvang per type maatregel. Project afgerond Ja/Nee Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Aard controle N.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E12 / 05 Indicatornummer: E12 / 02 Indicatornummer: E12 / 06 Indicatornummer: E12 / 07 Indicatornummer: E12 / 08
1 N255 Nee 271m1 geleiderails Nee Nee
2 N256 Nee 7.553 m2 bermverharding Nee
3 N286 Nee n.v.t. Nee
4 N651 Nee n.v.t. Nee
5 N652 Nee n.v.t. Nee
6 N659 Nee n.v.t. Nee
7 N254 Nee n.v.t. Nee
8 N661 Nee n.v.t. Nee
9 N663 Nee n.v.t. Nee
10 N665 Nee n.v.t. Nee
11 N666 Nee n.v.t. Nee
12 N667 Nee n.v.t. Nee
13 N670 Nee n.v.t. Nee
14 N671 Nee n.v.t. Nee
15 N289 Nee n.v.t. Nee
16 N251 Nee n.v.t. Nee
17 N253 Nee 7.835 m1 bermverharding Nee
18 N674 Nee n.v.t. Nee
19 N675 Nee n.v.t. Nee
20 N676 Ja 246 m2 bermverharding Ja
21 N682 Nee n.v.t. Nee
22 N252 Nee n.v.t. Nee
23 N686 Nee n.v.t. Nee
24 N689 Nee n.v.t. Nee
25 N258 Nee n.v.t. Nee
26 N290 Nee n.v.t. Nee
27 Diverse Nee 8 lichtmasten vervangen Nee