Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform artikel 28 lid d behoort een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen opgenomen te worden in de jaarrekening. Onderstaande tabel geeft de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan per reserve.

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Bedragen x € 1.000 Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Naam reserve Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 12.452 18.381 5.929 14.774 18.381 3.607 14.774 18.381 3.607
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum - 200 200 - 200 200 - 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw - 102 102 - 102 102 - 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot - 156 156 - 156 156 - 156 156
Dekkingsreserve Mauritsfort - 95 95 - 95 95 - 95 95
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen - 153 153 - 153 153 - 153 153
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen - 92 92 - 92 92 - 92 92
Dekkingsreserve wegsteunpunt 's Heerarendskerke - 67 67 - - - - - -
Reserve Marinierskazerne 500 - -500 500 - -500 500 - -500
Dekkingsreserve gebouw G - 50 50 100 24 -76 100 24 -76
Dekkingsreserve N286 landbouwroute - 17 17 200 - -200 200 - -200
Dekkingsreserve N652 recreatieverdeelweg schakel - 9 9 - - - - - -
Dekkingsreserve Nautische centrale Vlissingen - 27 27 - - - - - -
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding - - - 125 - -125 125 - -125
Totaal structurele toevoegingen 12.952 19.349 6.397 15.699 19.203 3.504 15.699 19.203 3.504
en onttrekkingen aan de reserves