Toelichting

O

Kwaliteit

Bij de uitwerking van de Planvorming Wateropgave van het Waterschap wordt gezamenlijk gekeken naar synergiemogelijkheden; in 2019 is aan deze actie slechts beperkt invulling gegeven.