Toelichting

G

Kwaliteit

Het Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs (waaraan ook HZ University of Applied Sciences met Avans als Center of Expertise Biobased Economy deelnam) is succesvol afgerond. Enkele resultaten: benodigde competenties van toekomstige biobased professionals zijn via marktbevraging in beeld gebracht, biobased leermateriaal voor het onderwijs is ontwikkeld, via een online platform is een netwerk gerealiseerd waar o.a. de ontwikkelde lesmodules worden gedeeld.

De uitwerking/verankering van biobased economy binnen de Campus Zeeland ontwikkeling (middels Beta Campus met Joint Research Center) is gaande, maar loopt de komende jaren nog door.