Toelichting

G

Kwaliteit

Industrie:   Behaald via o.a. project Smart Delta Recources , o.a. Steel 2 Chemical DOW AM en chemische recycling via pyrolyse van end use plastic tot grondstof voor de industrie.

Maintenance: Via praktijkonderzoek en demonstraties is door het “Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie” gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. O.a. circulair onderhoud hergebruik van elektromotoren en transformatoren, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor water en chemicaliën reductie bij industrieel reinigen; levensduurverlenging regelkleppen. Er zijn nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Is project van Interreg V Vlaanderen Nederland.