Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 heeft stichting Biobased Delta samen met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland, en kennisinstellingen resultaten geboekt op de programma’s Sugar Delta (interesse van bedrijven voor mogelijke investeringen in de regio), redefinery (productie van ethanol en lignine uit houtstromen), bio-aromaten (Green Chemistry Campus), CHAPLIN (ontwikkeling van nieuwe producten uit lignine) en regionale activiteiten, communicatie & netwerken (Biobased Business Dag in Gent georganiseerd samen met Vlaamse biobased partners).