Toelichting

G

Kwaliteit

De Visie waterbeheer 2050 is in 2018 vastgesteld. Kan als actie uit de lijst verwijderd worden.

Vervolgacties uit deze visie staan onder een andere noemer in dit overzicht.