Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is de restantopgave, zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan, gedaald van 888 ha natuur naar 802 ha natuur (per 1-1-2020).