Toelichting

G

Kwaliteit

Is afgerond en kent een voortdurend traject voor 2020. Inbreng in BAC REE (IPO), uitwerking RIS OPZuid, vorming nieuwe programma Interreg Vlaanderen-Nederland