Toelichting

G

Kwaliteit

Via prestatieafspraken met betrokken instellingen is uitvoering gegeven aan deze ambitie.