Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is de dynamische lobbyagenda op basis van het IBP vastgesteld. Langs deze agenda wordt in het PA-lobbyoverleg, waar Provincie, Regiobureau en gemeenten aan tafel zitten, op operationeel niveau en in samenspraak met de lobby-driehoeken en het OZO bepaald op welke onderwerpen de lobby wordt gevoerd.