Toelichting

O

Kwaliteit

In samenspraak met het POPteam zijn de mogelijkheden voor het verlenen van cofinanciering aan LEADER initiatieven verkend . Helaas leidde dit in 2019 niet tot een daadwerkelijke cofinancieringsaanvraag. Een kansrijk initiatief van Scalda voor de ontwikkeling van praktijkroutes in Zeeuws-Vlaanderen kon niet binnen  de aanvraagtermijn van LEADER worden ingediend.  Provincie heeft vervolgens een subsidiebijdrage van € 30.000,- aan dit initiatief verleend.   De gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst dragen samen een zelfde bedrag bij.