Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is het OZO, met ondersteuning van het Regiobureau, van start gegaan. Er zijn concrete besluiten genomen over de manier waarop en waaraan (IBP) wij de komende jaren als Zeeuwse Overheden samenwerken. In 2020 gaan wij door met deze vernieuwende werkwijze gebaseerd op het IBP en de gezamenlijke agenda.