Toelichting

G

Kwaliteit

Met name aandachtsgebieden Breezand, Nieuwvliet en Nehalennia maken goede vorderingen (Breezand nagenoeg afgerond). Ondernemers zijn gestimuleerd in kwaliteitsverbetering en met diverse partijen zijn resultaten geboekt op het gebied van een kwaliteitsslag toekomstbestendigheid.  Ook zijn met verblijfsrecreatieve ondernemers diverse acties ondernomen t.a.v. circulair bouwen.