Toelichting

G

Kwaliteit

De werkplannen van de Brusselse en Haagse lobbyisten zijn uitgevoerd.

Het werkplan van de Scheldemondraad: tijdens de jubileumviering van de Scheldemondraad dd. 9 oktober 2019 is samen met de lokale besturen richting gegeven voor een meer grensgerichte invulling voor het toekomstig Interreg Vlaanderen-Nederland programma.  Ook is een start gemaakt met de grensvisie ter inspiratie voor de Zeeuwse en Nationale Omgevingsvisie.  De Vlaams Nederlandse Delta organiseerde d.d. 29 november haar jaarlijkse netwerkconferentie rond het thema circulariteit.