Toelichting

O

Kwaliteit

Via bijeenkomst en expert-sessies is gewerkt aan de versterking en de onderlinge samenwerking van de K&I netwerken. 

In de kennis- en innovatienetwerken werken bedrijven, overheden  en kennisinstellingen samen om kennis te delen en innovaties te bevorderen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen zo de basis voor gezamenlijke (onderzoeks) projecten en nieuwe opleidingen. Dat stimuleert vernieuwing.

Door die triple helix netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare regionale, nationale en Europese middelen (zoals de aanjaagmiddelen, OP Zuid, Interreg). Het initiatief voor deze netwerken ligt bij samenwerkende partners; zij moeten de benodigde middelen voor een groot deel zelf opbrengen. De inspanningen vanuit Campus Zeeland richten zich op de versterking van het organiserend vermogen van de netwerken. Inmiddels zijn er in Zeeland twaalf K&I netwerken verbonden aan de zes Zeeuwse kernsectoren (industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, toerisme en zorg).