Toelichting

G

Kwaliteit

De gemeente Vlissingen stond het hele jaar 2019 onder preventief begrotingstoezicht van GS.  De gemeente heeft voldaan aan de artikel 12 voorwaarden voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds  Het gedeelte van de begroting waarvoor de gemeente weer eigen risicodrager is door ons goedgekeurd   In het zogenaamde tripartiete overleg tussen provincie, gemeente en de artikel 12-inspecteur zijn alle uitgaven in het sociaal domein beoordeeld  aan de hand van het criterium 'onuitstelbaar 'en 'onontkoombaar'.