Toelichting

G

Kwaliteit

Deze actie is uitgevoerd. Uit de monitoringsrapportage blijkt dat gebieden met subsidies agrarisch natuurbeheer betere resultaten boeken dan zonder subsidies.