Toelichting

G

Kwaliteit

Alle verplichtingen voor beheer op grond van de SVNL zijn nagekomen en beheerders hebben vergoedingen ontvangen conform de jaarlijks landelijk bepaalde vergoedingen per hectare. Met alle beheerders zijn de jaarlijkse gesprekken gevoerd.