Toelichting

G

Kwaliteit

De ontwikkelde app (Zeeland ARx) en website www.zeelandlandinzee.nl zijn in 2019 ingezet voor de campagnes die in het kader van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt zijn gevoerd om mensen van buiten Zeeland te interesseren voor wonen en werken in Zeeland. Deze campagnes (voor o.a. huisartsen) zijn datagedreven en er wordt op diverse manieren gewerkt met gepersonaliseerde informatie.