Toelichting

O

Kwaliteit

Vanuit een behoefte van zowel PS als GS om meer inzicht te krijgen in de (middel)lange termijn planning van toekomstige besluitvorming, is in 2019 een start gemaakt met een vernieuwde beleids- / agendaplanning. In samenwerking met de statengriffie is een werkwijze uitgewerkt die moet leiden tot de gevraagde inzichten. In 2020 wordt deze werkmethode geïmplementeerd en geëvalueerd.