Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 zijn er 17 kavelruilen gepasseerd bij de notaris en nog eens 8 ruilen verzonden aan de notaris ter afhandeling.  In totaal gaat het om 460 hectare structuurverbetering waarvan er 273 hectare is gepasseerd in 2019. Het aantal ruilen (17) overstijgt de doelstelling van 12 kavelruilen ruimschoots. De moeizame grondmarkt (hoge grondprijzen en lage mobiliteit) maakt het ruilen minder makkelijk en de ruilen die worden gerealiseerd zijn mede daardoor veelal van geringere omvang. Het aantal partijen dat deelneemt in kavelruilen blijft onverminderd hoog; 101 in 2019.  Door de lagere omzet in hectares wordt er minder geld besteed aan kavelruilen en daardoor is er een verlenging bij POP3 aangevraagd en toegekend gekregen, waardoor het instrument kavelruil een jaar langer (tot 2021) binnen de bestaande projectbegroting kan opereren. Zie ook paragraaf grondbeleid.