Toelichting

R

Kwaliteit

Begin 2019 is besloten de pilot Veerkrachtig Vogelwaarde stop te zetten na een intensief voortraject met de gemeente Hulst. Er bleek uiteindelijk te weinig draagvlak bij de gemeente Hulst om een pilot concreet uit te voeren. Bij andere gemeenten waren op dat moment geen aanknopingspunten voor het opzetten van een vergelijkbare pilot.