Toelichting

O

Kwaliteit

Het vaststellen van knelpunten zoet water beschikbaarheid gebeurd in het Deltaplan Zoet Water. Het opstellen daarvan verloopt langzamer dan verwacht. Enerzijds doordat de druk vanuit het VZM enigszins verminderd is, anderzijds doordat andere dossiers meer aandacht vergen. Er zijn gesprekken met stakeholders en hoewel in de praktijk dmv pilots en onderzoek er voortgang wordt geboekt in de ambities van de provincie Zeeland, is de formele startnotitie nog niet gereed.