Toelichting

G

Kwaliteit

Afgelopen jaar is een nieuwe entiteit ontstaan, de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, die officieel per 1 januari 2020 van start is gegaan. GS hebben het afgelopen jaar een nieuwe, hogere bijdrage voor de Taskforce vastgesteld.

Het provinciale plan van aanpak is opgesteld en in 2019 is daaraan uitvoering gegeven. Zo is onder meer een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe beleidslijn Bibob, zijn trainingen en awareness bijeenkomsten georganiseerd met interne collega's, maar ook voor en met externe partners en is een start gemaakt met de ontwikkeling van een straatbeeld bestuurlijke informatiepositie en een Veiligheids Informatieknooppunt.