Toelichting

G

Kwaliteit

Dit is een voortdurende actie. De volgende resultaten zijn in 2019 geboekt:

  • op 25 november 2019 tekenden Regio en Rijk samen het convenant voor de toekomstige financiering van de Grensinformatiepunten. De provincie cofinanciert hierin voor € 20.000 per jaar, daarnaast dragen ook de Zeeuws-Vlaamse gemeenten bij.  De Arbeidsmarktregio  Zeeland tekende voor het Zeeuwse Grensinformatiepunt te Terneuzen.
  • binnen het Interreg project 'Lerende Euregio Scheldemond' is afstemming gezocht tussen vmbo/mbo en Vlaamse onderwijsinstellingen. De provincie cofinanciert het project.