Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie staat voorop (met groei van werkgelegenheid) door;

    • business development en uitvoering van projecten,
    • enerzijds acquisitie van bedrijven, investeringen van elders en anderzijds behoud van bedrijven,
    • werk te maken van innovatiefinanciering,
    • het stimuleren van internationale handelsbevordering (Trade & Innovate)

Conform het deelnemingenbeleid ontvangt Provinciale Staten jaarlijks het werkplan en jaarverslag van Impuls;



Toelichting

G

Kwaliteit

De prestatieafspraken in 2019 hadden betrekking op de clusters Vestigen, Innovatiefinanciering, Circulaire Economie en Energietransitie, Logisitiek en Energie en Vrijetijdseconomie.  In navolging van andere ROM's heeft Impuls in 2019 een meerjarenplan opgesteld. Door het opstellen hiervan werkt Impuls met een langere termijnhorizon om de Zeeuwse economie structureel te versterken.
Provinciale Staten hebben het werkplan en jaarverslag ontvangen.