Versterking innovatie-infrastructuur en –fondsen en 2.0 Programmatische aanpak gericht op innovatie en groei door kick-start, accelerator en scale-up programma’s om onder meer de investor readiness van financieringsaanvragen te verbeteren. Toelichting

G

Kwaliteit

Investeringsprogramma ZiS 1.0 gericht op economische structuurversterking  is in uitvoering. 3 van de 6 projecten zijn afgerond en vastgesteld. 3 projecten zijn nog in uitvoering: de bouw van het Joint Research Centre, de uitvoering van de aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling en de bouw van het Tidal Technology Center Grevelingendam. 

Investeringsprogramma ZiS 2.0 is gericht op verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in Zeeland en bestaat uit 13 projecten gericht op het verbeteren van kennis en innovatie, de leefbaarheid en voorzieningen voor bedrijven. Het investeringsprogramma wordt gerealiseerd vanuit de Regio Deal Zeeland. Alle projecten zijn op dit moment in uitvoering.