• Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is (OP Zuid, POP3, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Twee Zeeën, Interreg B en C programma;s en benutten van de mogelijkheden hiervan voor Zeeland. Daarnaast voorbereiden voor Zeeland van Toekomstig Cohesiebeleid na 2020, met onze Zeeuwse partners (gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en kennisinstellingen, in Zuid-verband, in IPO verband en met Vlaanderen.Toelichting

G

Kwaliteit

We hebben het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de openstellingen van OP Zuid, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Twee Zeeën en POP 3. 

Voor POP 3 wordt binnen deze Europes periode (2014- 2020) naar verwachting de volledige Europese middelen die voor Zeeland beschikbaar zijn benut. In 2020 vinden de laatste beoordelingen van projecten plaats. 

Voor OP Zuid vindt de besluitvorming over projecten van een openstelling uit 2019 in 2020 plaats, hierdoor zal de Zeeuwse cofinanciering die gereserveerd was voor 2019 in 2020 benodigd zijn.  Hierdoor heeft in 2019 niet volledige benutting van de Zeeuwse cofinanciering europese middelen plaatsgevonden. In 2020 vindt nog eeen laatste openstelling van OP Zuid plaats. 

Voor Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Twee Zeeën zijn de openstellingen in 2019 uitgevoerd. Beoordeling van de laatste openstellingen zal in 2020 plaatsvinden.

Twee keer per jaar wordt het ERAC rapport over de monitoring van de Europese middelen (in Zuid-Nederland en specifiek Zeeland) naar PS gestuurd, met informatie over de voortgang.

Voorts wordt ivm de nieuwe Europese programmaperiode (2021-2027) de voorbereiding voor de nieuwe programma's getroffen. (in Zuid-verband, Landelijk en voor de Interregprogramma's grensoverschrijdend met de betrokken landen / partners.)