Toelichting

G

Kwaliteit

De provincie Zeeland ligt op schema zoals ook blijkt uit de voortgangsrapportage van november 2019 van BIJ12.