Toelichting

G

Kwaliteit

De Roggenplaatsuppletie is uitgevoerd. Er wordt nu gestart met de ecologische en morfologische monitoring.