Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is volgens plan een systeemanalyse opgeleverd in het kader van het Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium (LTP-N). Deze is samen met een adviesbrief van de Schelderaad aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie gestuurd. Het advies betreft het vervolg van het LTP-N en bepleit met name de voortzetting van het Joint Fact Finding proces met stakeholders om de streefdoelen te bepalen en suggesties uit te werken voor maatregelen.