Toelichting

G

Kwaliteit

Het opvolgen van de speerpunten van het ROVZ is een continue proces dat ook in het nieuwe jaar weer doorgaat. In die zin zijn de doelstellingen nooit volledig gehaald. In 2019 hebben we wel onze doelstelling gehaald om binnen de speerpunten activiteiten e.d. te organiseren die de verkeersveiligheid in Zeeland hebben vergroot, het bewustzijn van de verkeersdeelnemers hebben verhoogd en het gedrag van mensen hebben aangepast. Hierover rapporteren we in het jaarverslag ROVZ. Met name binnen de speerpunten fietsveiligheid en aandacht waren er activiteiten gericht op de doelgroepen ouderen en jongeren.