Toelichting

G

Kwaliteit

Diverse projecten samen met gemeenten, waterschap, agrarische sector en  kennisinstituten. Projecten DNA van de stad (het functioneren van de bodem onder de stad irt klimaatadaptatie), effect van organisch stof op waterhuishouding in de fruitteelt, Interreg project Carbon Farming (met ZLTO) gericht op vastleggen koolstof in de bodem, praktijkstudie naar bodemmaatregelen in de landbouw in Zuid-Europa onder omstandigheden van droogte die bruikbaar voor Zeeland zijn.