Toelichting

G

Kwaliteit

De 4e ronde van de subsideregeling Impuls Bedrijventerreinen is uitgevoerd. Er is subsidie verleend aan de gemeente Kapelle voor de herstructurering van bedrijventerrein Smokkelhoek.