Toelichting

G

Kwaliteit

Een ondernemersinitiatief ten aanzien van de landschappelijke inpassing van aquacultuur in Colijnsplaat hebben we in 2019 financieel ondersteund.