Toelichting

G

Kwaliteit

In februari  2019 is de bestuursovereenkomst Getij Grevelingen ondertekend. Een derde bestuurovereenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid gekoppeld worden aan de overgang van planuitwerkingsfase enaar uitvoering.