Toelichting

G

Kwaliteit

Onze nieuwe manier van samenwerken met andere overheden en stakeholders geven we onder andere vorm in de gebiedsaanpak Veerse Meer en we zijn met de gemeenten een gezamenlijk traject gestart om te komen tot de nieuwe Woonagenda. Ook bij de totstandkoming van de klimaatadaptatiestrategie en de regionale energiestrategie wordt op een nieuwe manier samengewerkt. De resultaten van deze samenwerking komen in de Zeeuwse Omgevingsvisie. Indien mogelijk gelijk op 1 januari 2021 en anders bij een herziening van de omgevingsvisie.