Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 zijn de gemeenten uitgenodigd een visie te ontwikkelen (of nader uit te werken) op de kansen en de uitdagingen in de subregio of op Zeeuwse schaal.  Hiervoor is in totaal voor de jaren 2019 en 2020 een provinciale subsidie beschikbaar van € 200.000.  De Bevenlandse gemeenten hebben een subsidie gekregen van € 40.000  voor het opstellen van een regiovisie. De gezamenlijk Zeeuwse gemeenten hebben € 25.000 subsidie gekregen voor onderzoek naar de governance in het sociaal domein. De resultaten worden in 2020 opgeleverd.  De Walcherse gemeenten zijn nogmaals gevraagd een gezamenlijke visie op te stellen. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn inmiddels een traject gestart.