Toelichting

G

Kwaliteit

De reguliere taken van het ROVZ zijn door het team ROVZ uitgevoerd in 2019. Van de resultaten wordt een jaarverslag gemaakt in de vorm van een info graphic. Hierin staat onder andere informatie over de verstrekte verkeerseducatie subsidies, het aantal ongevallen en slachtoffers in Zeeland, georganiseerde evenementen en activiteiten met onze partners waaronder Veilig Verkeer Nederland.  Kennisoverdracht heeft plaatsgevonden in ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Het ging het afgelopen jaar met name over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In de reguliere taken zijn de afgelopen jaren wel verschuivingen geweest die niet zijn doorgevoerd in de acties. Zo is het ROVZ niet langer betrokken bij slachtofferhulp. Dit wordt bij de acties voor 2020 gewijzigd.