Toelichting

O

Kwaliteit

Onderscheid dient gemaakt tussen kleinschalige verbetermaatregelen en grootschalige aanpassingen van de weg. In de loop der jaren zijn al diverse aanpassingen aan de weg gepleegd t.b.v. de veiligheid en doorstroming. Naar aanleiding van enkele zware ongevallen rond de zomer van 2019 is in dit kader besloten zogeheten akoestische belijning aan te brengen en mottoborden te plaatsen.  Begin 2020 is een verkeersbesluit genomen de maximum snelheid op de A256 te verlagen naar 100 km/uur.

Ten behoeve van de lange termijn is een variantenstudie in de vorm van een Quick scan opgesteld en toegezonden aan Provinciale Staten en andere stakeholders. Besloten is een planstudietraject op te starten dat moet leiden tot een te nemen besluit over de uit te voeren variant eind 2021 of begin 2022.