Toelichting

G

Kwaliteit

Provincie Zeeland heeft geen directe bemoeienis meer met het project Roode Vaart. De risico's zijn afgekocht waardoor er geen tegenvallers meer voor rekening kunnen komen en ook meevallers komen net ten goede aan provincie Zeeland. Met Provincie Noord-Brabant is overeengekomen dat zij de extra bijdrage voorfinancieren. Zeeland betaald dit terug wanneer de laatste werken voor doortrekken Roode Vaart naar Tholen gegund zijn. Overigens loopt naar onze informatie de realisatie van het project op dit moment op schema