Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 is het HR netwerk Zeeland opgericht. In samenspraak met dit netwerk en de betrokkenen bij de human capitalagenda's (hospitality, zorg, techniek, onderwijs) wordt in 2020 gestart met het vullen van een toolbox voor werkgevers.