Toelichting

O

Kwaliteit

Zoals in de visie staat beschreven gaan we ‘werkende weg’ aan de slag; naast de lopende pilottrajecten uit 2018 als de Kruispolder, opwerking effluent RWZI Terneuzen tot proceswater Dow, is in 2019 in het kader van het IBP-VP het living lab Schouwen-Duiveland gestart als pilot passend in de visie waterbeheer.