Toelichting

G

Kwaliteit

Gerelateerd aan de Zeeuwse economische sectoren/thema's Campus Zeeland zijn in 2019 in totaal elf K&I netwerken actief, welke grotendeels ondersteund worden door Campus Zeeland.