Toelichting

G

Kwaliteit

Is een voortdurende actie. Binnen de Interreg programma's waar de provincie in participeert zijn de budgetten voor de programmaperiode 2014-2020 bijna volledig benut, met aansprekende Zeeuwse projecten rond de verschillende thema's als (sociale) innovatie, klimaatadaptatie en arbeidsmarkt.